Skip to main content

Администрација

1 Периодични квартални извештај за 2024.годину
Остала документа
11/04/2024
Додатак Величина
PFI1-2024-04908-1_O5_1202-0010_2024-04-09T10-51-22.pdf (582.61 килобајта) 582.61 килобајта
2 Годишњи извештај о раду и пословању Музеја за 2023. годину
Остала документа
05/03/2024
Додатак Величина
Izveštaj o radu Muzeja Sirogojno 2023.pdf (510.72 килобајта) 510.72 килобајта
Odluka godišnji Izveštaj 2023..pdf (189.97 килобајта) 189.97 килобајта
Odluka finansijski godišnji izveštaj 2023..pdf (195.05 килобајта) 195.05 килобајта
GFI-2023-04908-1_2024-02-26T12-23-03.pdf (3.53 МБ) 3.53 МБ
3 План јавних набавки 2024
Јавне набавке
05/03/2024
Додатак Величина
Plan javnih nabavki 2024.pdf (271.68 килобајта) 271.68 килобајта
4 Одлука о ценама услуга Музеја 2024.
Остала документа
29/12/2023
Додатак Величина
Cenovnik 2024.pdf (217.62 килобајта) 217.62 килобајта
5 Програм рада са финансијским планом за 2024.годину
Остала документа
07/12/2023
Додатак Величина
Odluka i Plan rada 2024.pdf (645.04 килобајта) 645.04 килобајта
Odluka i fin plan 2024.pdf (624.53 килобајта) 624.53 килобајта
Raspored sredstava iskazanih kao suficit.pdf (212.01 килобајта) 212.01 килобајта
Predlog finansijskog plana za 2024. raspored suficita 2023..pdf (391.4 килобајта) 391.4 килобајта
6 Правилник о систематизацији радних места 2023
Остала документа
16/11/2023
Додатак Величина
Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta 2023.pdf (162.08 килобајта) 162.08 килобајта
7 Финансијски план 2023. измене и допуне
Остала документа
19/10/2023
Додатак Величина
Odluka izmena Finansijskog plana.pdf (314.66 килобајта) 314.66 килобајта
Finansijski plan 2023..pdf (342.74 килобајта) 342.74 килобајта
Finansijski plan 1 2023..pdf (249.72 килобајта) 249.72 килобајта
Odluka o izmeni plana za 2023.pdf (748.87 килобајта) 748.87 килобајта
8 Информатор о раду 2023.година
Остала документа
17/10/2023
Додатак Величина
Informator 2023.godine.doc (297 килобајта) 297 килобајта
9 Периодични квартални извештај за 2023.годину
Остала документа
12/10/2023
Додатак Величина
PFI3-2023-04908-1_2023-10-09T13-12-45.pdf (571.11 килобајта) 571.11 килобајта
PFI2-2023-04908-1_2023-07-10T12-41-47_compressed.pdf (198.68 килобајта) 198.68 килобајта
PFI4-2023-04908-1_O5_1202-0010_2024-01-10T12-34-27_1.pdf (198.48 килобајта) 198.48 килобајта
10 Периодични квартални извештај о извршењу буџета
Остала документа
12/04/2023
Додатак Величина
Извештај (3.48 МБ) 3.48 МБ
11 Годишњи извештај о раду и пословању Музеја за 2022. годину
Остала документа
13/03/2023
Додатак Величина
Izveštaj o radu i poslovanju Muzeja za 2022.godinu_compressed_0.pdf (208.49 килобајта) 208.49 килобајта
Odluka o usvajanju Godišnjeg Izveštaja 2022.g.pdf (195.25 килобајта) 195.25 килобајта
Godišnji finansijski izveštaj sa obračunom za 2022.godinu_compressed (1).pdf (363.86 килобајта) 363.86 килобајта
12 План јавних набавки за 2023
Јавне набавке
28/02/2023
Додатак Величина
План јавних набавки за 2023. (450.16 килобајта) 450.16 килобајта
13 Програм рада са финансијским планом за 2023. годину
Остала документа
25/01/2023
Додатак Величина
Finansijski plan 2023.godinu.pdf (372.41 килобајта) 372.41 килобајта
Plan rada 2023_Sirogojno.pdf (212.16 килобајта) 212.16 килобајта
Odluka Program rada.pdf (386.33 килобајта) 386.33 килобајта
Odluka finansijski plan 2023.pdf (453.33 килобајта) 453.33 килобајта
Odluka o raspoređivanju sredstava iskazani suficit_compressed_0.pdf (447.13 килобајта) 447.13 килобајта
14 Периодични квартални извештај за 2022.годину
Остала документа
25/01/2023
Додатак Величина
PFI4-2022.pdf (196.14 килобајта) 196.14 килобајта
15 Статут Музеја на отвореном ,,Старо село" Сирогојно
Остала документа
25/01/2023
Додатак Величина
СТАТУТ Muzeja април 2022. год..pdf (148.13 килобајта) 148.13 килобајта
16 Одлука ценовник услуга Музеја 2023.година
Остала документа
30/12/2022
Додатак Величина
Одлука ценовник 2023.година (295.25 килобајта) 295.25 килобајта
17 Одлука о расписивању јавног конкурса за избор директора Музеја
Остала документа
27/12/2022
Додатак Величина
Odluka o raspisivanju javnog konkursa.pdf (531.98 килобајта) 531.98 килобајта
18 Финансијски план 2022 измене и допуне
Остала документа
26/12/2022
Додатак Величина
Одлука (190.94 килобајта) 190.94 килобајта
Финансијски план 2022 (143 килобајта) 143 килобајта
финансијски план 2022 измена (208.33 килобајта) 208.33 килобајта
19 Годишњи финансијски извештај 2021.година
Остала документа
08/03/2022
Додатак Величина
Образложење 1 (1.56 МБ) 1.56 МБ
Образложење 2 (1.46 МБ) 1.46 МБ
Извештај о извршењу буџета (569.18 килобајта) 569.18 килобајта
Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја (566.23 килобајта) 566.23 килобајта
Одлука - годишњи финансијски извештај 2021.година (1.46 МБ) 1.46 МБ
20 Годишњи извештај о раду и пословању Музеја 2021. година
Остала документа
08/03/2022
Додатак Величина
Извештај о раду и пословању 2021.година (163 килобајта) 163 килобајта
Финансијски извештај 2021.година (5.94 МБ) 5.94 МБ
Одлука- годишњи извештај о раду и пословању 2021.година (1.48 МБ) 1.48 МБ