Skip to main content

Администрација

1 Правилник о систематизацији радних места 2023
Остала документа
16/11/2023
Додатак Величина
Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta 2023.pdf (162.08 килобајта) 162.08 килобајта
2 Финансијски план 2023. измене и допуне
Остала документа
19/10/2023
Додатак Величина
Odluka izmena Finansijskog plana.pdf (314.66 килобајта) 314.66 килобајта
Finansijski plan 2023..pdf (342.74 килобајта) 342.74 килобајта
Finansijski plan 1 2023..pdf (249.72 килобајта) 249.72 килобајта
3 Информатор о раду 2023.година
Остала документа
17/10/2023
Додатак Величина
Informator 2023.godine.doc (297 килобајта) 297 килобајта
4 Периодични квартални извештај за 2023.годину
Остала документа
12/10/2023
Додатак Величина
PFI3-2023-04908-1_2023-10-09T13-12-45.pdf (571.11 килобајта) 571.11 килобајта
PFI2-2023-04908-1_2023-07-10T12-41-47_compressed.pdf (198.68 килобајта) 198.68 килобајта
5 Периодични квартални извештај о извршењу буџета
Остала документа
12/04/2023
Додатак Величина
Извештај (3.48 МБ) 3.48 МБ
6 Годишњи извештај о раду и пословању Музеја за 2022. годину
Остала документа
13/03/2023
Додатак Величина
Izveštaj o radu i poslovanju Muzeja za 2022.godinu_compressed_0.pdf (208.49 килобајта) 208.49 килобајта
Odluka o usvajanju Godišnjeg Izveštaja 2022.g.pdf (195.25 килобајта) 195.25 килобајта
Godišnji finansijski izveštaj sa obračunom za 2022.godinu_compressed (1).pdf (363.86 килобајта) 363.86 килобајта
7 План јавних набавки за 2023
Јавне набавке
28/02/2023
Додатак Величина
План јавних набавки за 2023. (450.16 килобајта) 450.16 килобајта
8 Програм рада са финансијским планом за 2023. годину
Остала документа
25/01/2023
Додатак Величина
Finansijski plan 2023.godinu.pdf (372.41 килобајта) 372.41 килобајта
Plan rada 2023_Sirogojno.pdf (212.16 килобајта) 212.16 килобајта
Odluka Program rada.pdf (386.33 килобајта) 386.33 килобајта
Odluka finansijski plan 2023.pdf (453.33 килобајта) 453.33 килобајта
Odluka o raspoređivanju sredstava iskazani suficit_compressed_0.pdf (447.13 килобајта) 447.13 килобајта
9 Периодични квартални извештај за 2022.годину
Остала документа
25/01/2023
Додатак Величина
PFI4-2022.pdf (196.14 килобајта) 196.14 килобајта
10 Статут Музеја на отвореном ,,Старо село" Сирогојно
Остала документа
25/01/2023
Додатак Величина
СТАТУТ Muzeja април 2022. год..pdf (148.13 килобајта) 148.13 килобајта
11 Одлука ценовник услуга Музеја 2023.година
Остала документа
30/12/2022
Додатак Величина
Одлука ценовник 2023.година (295.25 килобајта) 295.25 килобајта
12 Одлука о расписивању јавног конкурса за избор директора Музеја
Остала документа
27/12/2022
Додатак Величина
Odluka o raspisivanju javnog konkursa.pdf (531.98 килобајта) 531.98 килобајта
13 Финансијски план 2022 измене и допуне
Остала документа
26/12/2022
Додатак Величина
Одлука (190.94 килобајта) 190.94 килобајта
Финансијски план 2022 (143 килобајта) 143 килобајта
финансијски план 2022 измена (208.33 килобајта) 208.33 килобајта
14 Годишњи финансијски извештај 2021.година
Остала документа
08/03/2022
Додатак Величина
Образложење 1 (1.56 МБ) 1.56 МБ
Образложење 2 (1.46 МБ) 1.46 МБ
Извештај о извршењу буџета (569.18 килобајта) 569.18 килобајта
Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја (566.23 килобајта) 566.23 килобајта
Одлука - годишњи финансијски извештај 2021.година (1.46 МБ) 1.46 МБ
15 Годишњи извештај о раду и пословању Музеја 2021. година
Остала документа
08/03/2022
Додатак Величина
Извештај о раду и пословању 2021.година (163 килобајта) 163 килобајта
Финансијски извештај 2021.година (5.94 МБ) 5.94 МБ
Одлука- годишњи извештај о раду и пословању 2021.година (1.48 МБ) 1.48 МБ
16 План и програм рада Музеја са финансијским планом за 2022.годину
Остала документа
08/03/2022
Додатак Величина
Програм рада Музеја 2022.године (377 килобајта) 377 килобајта
Одлука - Програм рада 2022.године (1.47 МБ) 1.47 МБ
Финансијски план 2022.године (4.61 МБ) 4.61 МБ
Одлука-финансијски план 2022.године (1.58 МБ) 1.58 МБ
17 План јавних набавки за 2022. годину
Јавне набавке
28/02/2022
Додатак Величина
План јавних набавки за 2022. годину (239.91 килобајта) 239.91 килобајта
18 Програм рада Музеја 2022.године
Остала документа
20/01/2022
Додатак Величина
Програм рада Музеја 2022.године (377 килобајта) 377 килобајта
Одлука - Програм рада 2022.године (1.48 МБ) 1.48 МБ
Финансијски план 2022.године (4.61 МБ) 4.61 МБ
Одлука-финансијски план 2022.године (1.57 МБ) 1.57 МБ
19 Информатор о раду - децембар 2021.године
Остала документа
24/12/2021
Додатак Величина
Информатор о раду (221 килобајта) 221 килобајта
20 Статут Музеја на отвореном "Старо село" Сирогојно
Остала документа
28/10/2021
Додатак Величина
Статут (55 килобајта) 55 килобајта