Skip to main content

Занатске радионице  Занатске радионице

Даровити појединци златиборских села баве се разноврсним занатима и занимањима да би задовољили основне животне потребе. Пошто читав крај обилује различитим врстама дрвета (бор, јела, смрека, храст, буква, јасен, јавор, брест, бреза, леска), његова примена је многострука. Вешти неимари од дрвета граде куће за становање и пратеће привредне објекте. Највећи део покућства – посуде за припремање и чување хране, пољопривредне алатке, средства за транспорт робе и путника праве дрводеље и дрворезбари, качари, колари, корпари и чутураши. Развијени су и занати који се баве прерадом глине, текстила, коже и метала: грнчарство, терзилук, абаџилук, опанчарски, ковачки занат, а такође и кириџилук, рабаџилук, производња катрана, луча и креча.

Занатске радионице