Skip to main content

Crkva SV Petra i Pavla

На узвишењу у центру села налази се зидана једнобродна црква, без куполе, под двоводним кровом са призиданим двоспратним звоником на западној страни. Посвећена је светим апостолима Петру и Павлу. Њена изградња и осликавање икона на олтарској прегради датују се у 1764. годину, како је записано на царским дверима уз потпис сликара икона Симеона Лазовића. Подаци о приложницима и ктитору храма исписани су на централном надверју са представом Недремано око, на иконостасу. Поред цркве је сеоско гробље.

Уобичајени распоред икона на олтарској прегради карактеристичан је за традиционална решења српских храмова из времена турске окупације. Ово најраније познато дело Симеона Лазовића настало је у две фазе. Прве осликане иконе, завршене 1764. године, носе обележја поствизантијске уметности, инспирисане српским средњовековним сликарством, док су на другој скупини из почетка осме деценије, већ присутна нова барокна схватања.

Freske Sirogojno