Skip to main content

Једноделна колиба  Једноделна колиба

Jедноделна колиба није импровизовано склониште. На њен изглед утиче више фактора. Мање грађевине се праве лакше и са мање трошкова, док је веће грађевине теже подизати, јер захтевају већа материјална средства и подразумевају веће техничке проблеме. За изградњу се најчешће користи црногорично дрво. Тако где га нема, користе се храстово, за нужду и буково дрво. Црногорично дрво се лако обрађује, нема велику тежину, при уградњи се њиме лакше рукује, а поседује и добра изолациона својства. Златибор је познат по боровим и смрчевим шумама, али у неким његовим крајевима црногорице нема много па је треба набавити из крајева удаљених често и по дан хода.