Skip to main content

Конак Образовна радионица

За смештај учесника различитих програма, семинара и радионица предвиђни су апартмани у Конацима и Образовна радионица.