Skip to main content

Кош са тремом   Кош са тремом

Простор испод надстрешнице коша користи се за држање џибре у кацама или, ређе, за печење ракије.