Skip to main content

Администрација

1 Правилник о систематизацији радних места 2023
Остала документа
16/11/2023
Attachment Size
Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta 2023.pdf (162.08 KB) 162.08 KB
2 Финансијски план 2023. измене и допуне
Остала документа
19/10/2023
Attachment Size
Odluka izmena Finansijskog plana.pdf (314.66 KB) 314.66 KB
Finansijski plan 2023..pdf (342.74 KB) 342.74 KB
Finansijski plan 1 2023..pdf (249.72 KB) 249.72 KB
3 Информатор о раду 2023.година
Остала документа
17/10/2023
Attachment Size
Informator 2023.godine.doc (297 KB) 297 KB
4 Периодични квартални извештај за 2023.годину
Остала документа
12/10/2023
Attachment Size
PFI3-2023-04908-1_2023-10-09T13-12-45.pdf (571.11 KB) 571.11 KB
PFI2-2023-04908-1_2023-07-10T12-41-47_compressed.pdf (198.68 KB) 198.68 KB
5 Периодични квартални извештај о извршењу буџета
Остала документа
12/04/2023
Attachment Size
Извештај (3.48 MB) 3.48 MB
6 Годишњи извештај о раду и пословању Музеја за 2022. годину
Остала документа
13/03/2023
Attachment Size
Izveštaj o radu i poslovanju Muzeja za 2022.godinu_compressed_0.pdf (208.49 KB) 208.49 KB
Odluka o usvajanju Godišnjeg Izveštaja 2022.g.pdf (195.25 KB) 195.25 KB
Godišnji finansijski izveštaj sa obračunom za 2022.godinu_compressed (1).pdf (363.86 KB) 363.86 KB
7 План јавних набавки за 2023
Јавне набавке
28/02/2023
Attachment Size
План јавних набавки за 2023. (450.16 KB) 450.16 KB
8 Програм рада са финансијским планом за 2023. годину
Остала документа
25/01/2023
Attachment Size
Finansijski plan 2023.godinu.pdf (372.41 KB) 372.41 KB
Plan rada 2023_Sirogojno.pdf (212.16 KB) 212.16 KB
Odluka Program rada.pdf (386.33 KB) 386.33 KB
Odluka finansijski plan 2023.pdf (453.33 KB) 453.33 KB
Odluka o raspoređivanju sredstava iskazani suficit_compressed_0.pdf (447.13 KB) 447.13 KB
9 Периодични квартални извештај за 2022.годину
Остала документа
25/01/2023
Attachment Size
PFI4-2022.pdf (196.14 KB) 196.14 KB
10 Статут Музеја на отвореном ,,Старо село" Сирогојно
Остала документа
25/01/2023
Attachment Size
СТАТУТ Muzeja април 2022. год..pdf (148.13 KB) 148.13 KB
11 Одлука ценовник услуга Музеја 2023.година
Остала документа
30/12/2022
Attachment Size
Одлука ценовник 2023.година (295.25 KB) 295.25 KB
12 Одлука о расписивању јавног конкурса за избор директора Музеја
Остала документа
27/12/2022
Attachment Size
Odluka o raspisivanju javnog konkursa.pdf (531.98 KB) 531.98 KB
13 Финансијски план 2022 измене и допуне
Остала документа
26/12/2022
Attachment Size
Одлука (190.94 KB) 190.94 KB
Финансијски план 2022 (143 KB) 143 KB
финансијски план 2022 измена (208.33 KB) 208.33 KB
14 Годишњи финансијски извештај 2021.година
Остала документа
08/03/2022
Attachment Size
Образложење 1 (1.56 MB) 1.56 MB
Образложење 2 (1.46 MB) 1.46 MB
Извештај о извршењу буџета (569.18 KB) 569.18 KB
Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја (566.23 KB) 566.23 KB
Одлука - годишњи финансијски извештај 2021.година (1.46 MB) 1.46 MB
15 Годишњи извештај о раду и пословању Музеја 2021. година
Остала документа
08/03/2022
Attachment Size
Извештај о раду и пословању 2021.година (163 KB) 163 KB
Финансијски извештај 2021.година (5.94 MB) 5.94 MB
Одлука- годишњи извештај о раду и пословању 2021.година (1.48 MB) 1.48 MB
16 План и програм рада Музеја са финансијским планом за 2022.годину
Остала документа
08/03/2022
Attachment Size
Програм рада Музеја 2022.године (377 KB) 377 KB
Одлука - Програм рада 2022.године (1.47 MB) 1.47 MB
Финансијски план 2022.године (4.61 MB) 4.61 MB
Одлука-финансијски план 2022.године (1.58 MB) 1.58 MB
17 План јавних набавки за 2022. годину
Јавне набавке
28/02/2022
Attachment Size
План јавних набавки за 2022. годину (239.91 KB) 239.91 KB
18 Програм рада Музеја 2022.године
Остала документа
20/01/2022
Attachment Size
Програм рада Музеја 2022.године (377 KB) 377 KB
Одлука - Програм рада 2022.године (1.48 MB) 1.48 MB
Финансијски план 2022.године (4.61 MB) 4.61 MB
Одлука-финансијски план 2022.године (1.57 MB) 1.57 MB
19 Информатор о раду - децембар 2021.године
Остала документа
24/12/2021
Attachment Size
Информатор о раду (221 KB) 221 KB
20 Статут Музеја на отвореном "Старо село" Сирогојно
Остала документа
28/10/2021
Attachment Size
Статут (55 KB) 55 KB