Skip to main content

Администрација

1 Годишњи финансијски извештај 2021.година
Остала документа
08/03/2022
Attachment Size
Образложење 1 (1.56 MB) 1.56 MB
Образложење 2 (1.46 MB) 1.46 MB
Извештај о извршењу буџета (569.18 KB) 569.18 KB
Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја (566.23 KB) 566.23 KB
Одлука - годишњи финансијски извештај 2021.година (1.46 MB) 1.46 MB
2 Годишњи извештај о раду и пословању Музеја 2021. година
Остала документа
08/03/2022
Attachment Size
Извештај о раду и пословању 2021.година (163 KB) 163 KB
Финансијски извештај 2021.година (5.94 MB) 5.94 MB
Одлука- годишњи извештај о раду и пословању 2021.година (1.48 MB) 1.48 MB
3 План и програм рада Музеја са финансијским планом за 2022.годину
Остала документа
08/03/2022
Attachment Size
Програм рада Музеја 2022.године (377 KB) 377 KB
Одлука - Програм рада 2022.године (1.47 MB) 1.47 MB
Финансијски план 2022.године (4.61 MB) 4.61 MB
Одлука-финансијски план 2022.године (1.58 MB) 1.58 MB
4 План јавних набавки за 2022. годину
Јавне набавке
28/02/2022
Attachment Size
План јавних набавки за 2022. годину (239.91 KB) 239.91 KB
5 Програм рада Музеја 2022.године
Остала документа
20/01/2022
Attachment Size
Програм рада Музеја 2022.године (377 KB) 377 KB
Одлука - Програм рада 2022.године (1.48 MB) 1.48 MB
Финансијски план 2022.године (4.61 MB) 4.61 MB
Одлука-финансијски план 2022.године (1.57 MB) 1.57 MB
6 Информатор о раду - децембар 2021.године
Остала документа
24/12/2021
Attachment Size
Информатор о раду (221 KB) 221 KB
7 Статут Музеја на отвореном "Старо село" Сирогојно
Остала документа
28/10/2021
Attachment Size
Статут (55 KB) 55 KB
8 План јавних набавки за 2021. годину
Јавне набавке
01/09/2021
Attachment Size
План јавних набавки за 2021. (1.37 MB) 1.37 MB
План ЈН 2021- верзија плана 2 (1.51 MB) 1.51 MB
9 Интерни акт о набавкама
Јавне набавке
08/04/2021
Attachment Size
Интерни акт о набавкама (181 KB) 181 KB
10 Годишњи извештај о раду и пословању Музеја 2020. година
Остала документа
04/03/2021
Attachment Size
Одлука (1.48 MB) 1.48 MB
Извештај (159.5 KB) 159.5 KB
Финансијски извештај (74.28 KB) 74.28 KB
11 Годишњи финансијски извештај 2020.година
Остала документа
04/03/2021
Attachment Size
Одлука (1.47 MB) 1.47 MB
potpisani_gfi-2020-04908-1_o1_2021-02-24t10-36-28.pdf (3.09 MB) 3.09 MB
potpisani_gfi-2020-04908-1_o5_1202-0010_2021-02-24t10-37-01.pdf (3.17 MB) 3.17 MB
potpisani_gfi-2020-04908-1_o5_1202-0014_2021-02-24t10-37-27.pdf (3.17 MB) 3.17 MB
12 План и програм рада Музеја за 2021.годину
Остала документа
02/02/2021
Attachment Size
План и програм рада Музеја (318.5 KB) 318.5 KB
Финансијски план стр 1 (1.64 MB) 1.64 MB
Финансијсји план стр 2 (1.48 MB) 1.48 MB
Финансијски план стр 3 (1.56 MB) 1.56 MB
Одлука - План рада Музеја 2021 (1.51 MB) 1.51 MB
Одлука - финансијски план 2021 (1.6 MB) 1.6 MB
Одлука - измена финансијског плана 2021 (1.5 MB) 1.5 MB
13 Одлука о додели уговора
Јавне набавке
30/10/2020
Attachment Size
Одлука о додели уговора - санациони радови (17.25 KB) 17.25 KB
14 План јавних набавки - 2020.година
Јавне набавке
15/10/2020
Attachment Size
План јавних набавки - 2020.година (10.55 KB) 10.55 KB
15 Информатор о раду
Остала документа
15/06/2020
Attachment Size
Информатор о раду мај 2020. (207 KB) 207 KB
16 Завршни рачун 2019.година
Остала документа
19/05/2020
Attachment Size
18-0010_zavrsni_04908_0.xls (4.84 MB) 4.84 MB
18-0014_zavrsni_04908_0.xls (4.84 MB) 4.84 MB
18-b._stanja_zavrsni_04908_0.xls (4.84 MB) 4.84 MB
17 Извештај о раду - 2019.година
Остала документа
19/05/2020
Attachment Size
Извештај (217 KB) 217 KB
Финансијски извештај (23.86 KB) 23.86 KB
18 Мере ради сузбијања појаве и ширења заразне болести COVID-19
Остала документа
18/03/2020
Attachment Size
Мере ради сузбијања појаве и ширења заразне болести COVID-19 (102.86 KB) 102.86 KB
19 ЈНМВ бр 1/2020 Набавка електричне енергије
Јавне набавке
25/02/2020
Attachment Size
Позив за подношење понуда ЈНМВ бр1/2020 (61.5 KB) 61.5 KB
Конкурсна документација (208.59 KB) 208.59 KB
Одлука о додели Уговора ЈНМВ бр.1 (36 KB) 36 KB
Обавештење о закљученом Уговору ЈНМВ бр.1 - набавка електричне енергије (37 KB) 37 KB
20 План и програм рада Музеја за 2020.годину
Остала документа
05/02/2020
Attachment Size
План и програм рада Музеја за 2020.годину (63.5 KB) 63.5 KB
Попуњен формулар (98.57 KB) 98.57 KB
Финансијски план (1.1 MB) 1.1 MB