Skip to main content

Главна кућа Главна кућа

На појаву двоја врата на главној кући првенствено утиче распоред грађевина у окућници. Она омогућавају лак приступ до сваког дела стамбене целине. Зграде око главне куће се постављју по изохипсама, па је веза кроз њу најлакша и најкраћа. Често се наводи да се друга врата граде да би се извео дим из објеката у коме се спава и једе, јер су атмосферске прилике често такве да се морају отворити једна и/или друга врата. Старији записи говоре о томе да се за друга врата вежу различити обичаји и табуи. Тако се главна кућа чисти од великих (источних) према малим (западним) вратима, бадњак и славски колач се уносе на велика (источна) врата, на њих се уводи млада и улазе гости... На мала (западна) врата се износи смеће, жеравица, мртвац... Врата се на динарској кући постављају наспрамно, што у даљој прошлости изгледа није било правило.
 

Главна кућа

 

Главна кућа