Skip to main content

''Сирогојно и људи у слици и речи'' Светлана Ћалдовић

У издању Музеја на отвореном ''Старо село'' у Сирогојну, објављена је публикација ''Сирогојно и људи у слици и речи'', аутора Светлане Ћалдовић, вишег кустоса Музеја.

''На путу истраживања прошлости, традиције и садашњости Светлана Ћалдовић гради слику Сирогојна. Методолошки добро постављен приступ публикацији, значајан део рада посвећује историјату села и чини напор да и поред оскудне историјске грађе везане за само село претпостави да су токови великих промена и збивања у окружењу неминовно утицали и обухватали овај део територије Старог Влаха.'', одломак из рецензије мр Љиљане Мандић