Skip to main content

Каталог изложбе "Музиком кроз живот"

У пресеку досадашњих истраживања, традиционална музика златиборског краја представља занимљив културолошки феномен. У њој се преламају свакодневница становништва овога краја и људске представе о религији, празноверју, моралу итд. Специфичне историјске, културне, друштвене и економске околности успеле су да у једном делу народне музике сачувају њене изворне елементе и облике, док се са друге стране, у музици појављују нове категорије инструмената, групно инструментално музицирање и нова категорије свирача - професионалаца.
Изложба ''Музиком кроз живот'' музику посматра као друштвени феномен, јер она има јасно дефинисану улогу у ширем друштвеном контексту. Сагледавањем функције коју је музика имала у различитим животним приликама, изложба уједно проучава и ритуале у којима се она практикује.

Аутори изложбе и текста каталога су др Бојана Богдановић, виши кустос и Драган Цицварић, кустос.