Skip to main content
Посебни програми

                  

Деск Креативна Европа Србија у сарадњи са Музејом на отвореном „Старо село“, Сирогојно организује семинар „Програм Креативна Европа – припрема пројеката“ од 17. до 20. јуна 2015. године. Позив је упућен свим установама и организацијама из Србије које планирају да конкуришу на програм Креативна Европа.

Теме којима ће се семинар бавити су савремене праксе и концепти у међународној културној сарадњи, културној баштини и савременој уметности; менаџмент међународних пројеката; европска културна политика и приоритети програма Креативна Европа.

Поред представника Деска Креативна Европа Србија, предавачи на семинару су Милена Драгићевић Шешић и Јован Чекић.

Циљ семинара

Циљ семинара је подизање квалитета и припрема пројеката за конкурисање на програм Креативна Европа, подизање прогамско-организационих капацитета установа и организација из Србије, као и допринос децентрализацији у пољу културе. Поред тога, семинар се организује ради поспешивања комуникције, сарадње и размене искустава представника установа и организација у култури из градова и општина Србије.

Критеријуми

Поред основног критеријума селекције учесника семинара – квалитет предлога пројекта и потенцијалних партнерстава, приоритет ће имати представници установа и организација који долазе из мањих градова и општина централне Србије. Представници других установа и организација моћи ће да учествују на семинару уколико преостане слободних места. Kвалитет предлога пројеката мери се у односу на: усклађеност са темама и приоритетима програма Креативна Европа, иновативност и стручну утемељеност концепта.

Услови јавног позива

1.  Број места је ограничен на двадесет и пет учесника;

2. За учешће у семинару могу се пријавити до две особе из једне установе или организације;

3. Деск Креативна Европа Србија и Музеј на отвореном „Старо село“ покривају трошкове смештаја и исхране, а учесници семинара обезбеђују своје путне трошкове.

Подношење пријаве

Пријава на семинар треба да садржи следеће информације (највише до три странице):

- Кратак опис пројекта с којим установа или организација жели да конкурише на програм Креативна Европа или сматра да предлог пројекта има потенцијал за конкурисање;

- Листу потенцијалних партнера на пројекту;

- Кратак опис установе / организације (мисија, циљеви, главне активности);

- Назнаку о радном месту особе или особа које се пријављују на учешће на семинару.

Пријаву је потребно доставити на интернет адресу Деска Креативна Европа Србија – kreativnaevropa@kultura.gov.rs.

Рок за подношење пријава

Пријаве се могу поднети до 7. јуна 2015. године. Пријаве које стигну након утврђеног рока неће се узимати у разматрање.