Skip to main content
Датум:
-
Изложбе

У пресеку досадашњих истраживања, традиционална музика златиборског краја представља занимљив културолошки феномен. У њој се преламају свакодневница становништва овога краја и људске представе о религији, празноверју, моралу итд. Специфичне историјске, културне, друштвене и економске околности успеле су да у једном делу народне музике сачувају њене изворне елементе и облике, док се са друге стране, у музици појављују нове категорије инструмената, групно инструментално музицирање и нова категорије свирача - професионалаца.
Изложба ''Музиком кроз живот'' музику посматра као друштвени феномен, јер она има јасно дефинисану улогу у ширем друштвеном контексту. Сагледавањем функције коју је музика имала у различитим животним приликама, изложба уједно проучава и ритуале у којима се она практикује.

Аутори изложбе, коју можете погледати у Дворани Музеја на отвореном "Старо село" у Сирогојну до 23. септембра 2015. године, су др Бојана Богдановић, виши кустос и Драган Цицварић, кустос.

Каталог изложбе доступан је у „Старом селу“  или у електронској верзији на web порталу Музеја www.sirogojno.rs.