Skip to main content

Злакуско лончарство уписано на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног култруног наслеђа човечанства као четврти елемент из Републике Србије

Национални комитет за нематеријално културно наслеђе у сарадњи са Министарством културе и информисања и подршку Националне комисије за сарадњу са Унеском Министарства спољних послова, донео је одлуку о покретењу процедуре за упис злакуског лончарства на Репрезентативну листу нематеријалног култруног наслеђа човечанства у циклусу 2019 - 2020.
Номинацијски досије, у складу са постављеним стандардима у погледу садржаја и техничких карактеристика, припремио је Центар за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју у сарадњи са Музејом на отвореном „Старо село“, Сирогојно, уз стручну подрчку др Биљане Ђорђевић, музејског саветника Народног музеја у Београду. Израда номинацијског досијеа остварена је уз учешће носилаца наслеђа, пре свега „Удружења лончара“ из Залкусе, појединаца, породица; локалних заједница, Града Ужица.
Музеј на отвореном ,,Старо село“ Сирогојно, као предлагач елемента, активно делује на очувању  злакуског лончарства. У сарадњи са занатлијама из Злакусе, Музеј организује презентацију заната у лончарској радионици која је саставни део сталне музејске поставке. На Вашару старих заната и занимања који Музеј спроводи од 2011. заступљена је презентација израде и продаја злакуске лончарије.
Музеј на отвореном Старо село Сирогојно, усмерен је и на унапређење едукативних и промотивних програма, те је као део планираних мера очувања злакуског лончарства у оквиру редовног програма рада уврштено одржавање програма који подразумевају презентацију и практичан рад у радионицама у Музеју на отвореном Старо село у Сирогојну за различите категорије корисника – децу, одрасле и сениоре; презентацију и продају производа у оквиру Вашара старих заната. Музеј ће периодично у својим изложбеним просторима приређивати изложбе о злакуском лончарству, како готових производа тако и самог процеса рада.