Злакуско лончарство уписано на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног култруног наслеђа човечанства као четврти елемент из Републике Србије

Злакуско лончарство уписано на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног култруног наслеђа човечанства као четврти елемент из Републике Србије

Национални комитет за нематеријално културно наслеђе у сарадњи са Министарством културе и информисања и подршку Националне комисије за сарадњу са Унеском Министарства спољних послова, донео је одлуку о покретењу процедуре за упис злакуског лончарства на Репрезентативну листу нематеријалног култруног наслеђа човечанства у циклусу 2019 - 2020.
Номинацијски досије, у складу са постављеним стандардима у погледу садржаја и техничких карактеристика, припремио је Центар за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју у сарадњи са Музејом на отвореном „Старо село“, Сирогојно, уз стручну подрчку др Биљане Ђорђевић, музејског саветника Народног музеја у Београду. Израда номинацијског досијеа остварена је уз учешће носилаца наслеђа, пре свега „Удружења лончара“ из Залкусе, појединаца, породица; локалних заједница, Града Ужица.
Музеј на отвореном ,,Старо село“ Сирогојно, као предлагач елемента, активно делује на очувању  злакуског лончарства. У сарадњи са занатлијама из Злакусе, Музеј организује презентацију заната у лончарској радионици која је саставни део сталне музејске поставке. На Вашару старих заната и занимања који Музеј спроводи од 2011. заступљена је презентација израде и продаја злакуске лончарије.
Музеј на отвореном Старо село Сирогојно, усмерен је и на унапређење едукативних и промотивних програма, те је као део планираних мера очувања злакуског лончарства у оквиру редовног програма рада уврштено одржавање програма који подразумевају презентацију и практичан рад у радионицама у Музеју на отвореном Старо село у Сирогојну за различите категорије корисника – децу, одрасле и сениоре; презентацију и продају производа у оквиру Вашара старих заната. Музеј ће периодично у својим изложбеним просторима приређивати изложбе о злакуском лончарству, како готових производа тако и самог процеса рада.