Skip to main content
Реализовани програми

Организовањем  осмог Вашара старих заната и занимања у суботу 4. августа 2018. године Музеј на отвореном ,,Старо село“ у Сирогојну дао је допринос у представљању  традиционалних техника и вештина израде занатских производа са подручја Златиборског округа и шире. Поред излагања и продаје занатских рукотворина,  посетиоци Музеја су кроз пратеће програме сазнали о њиховим употребним вредностима. Стари занати као тековине традиционалних знања чине део нематеријалног културног наслеђа једног народа. Имајући у виду да је њихов опстанак данас у Србији угрожен, овај програм имао је за циљ да подстакне јавност на размишљање о значају очувања, о вредновању и активностима које би допринеле њиховој заштити.
Аутор и организатор програма
Снежана Томић, етнолог, музејски саветник