Skip to main content
Посебни програми

У уторак 27. октобра 2015. године, у Етнографском музеју у Београду , Музеј на отвореном „Старо село“ из Сирогојна и Агенција „BALKAN CULTURE HERITAGE“ представили су своја аудио издања српске традиционалне музике. Реч је о CD-овима „Српска вокална традиција 1“ - фоноархив професора др Драгослава Девића, и „Традиционална музика западне Србије“ – архивски снимци Петра Јовановића из 1978. и 1979. године. На дисковима су ретки архивски снимци који су забележени на терену и представљају изузетан материјал за проучавање српске традиционалне музике и нематеријалног културног наслеђа. Аудио диск „Традиционална музика Западне Србије“ објављен је у саставу изложбе „Музиком кроз живот“ Музеја на отвореном „Старо село“ из Сирогојна. Издања су подржана од стране Министарства културе и информисања Републике Србије.