Skip to main content
Инфо / Реализовани програми

У Музеју на отвореном "Старо село" Сирогојно су у току санациони радови на крововима објеката.Кровни покривачи су замењени на објектима у музејској поставци ( кућа, вајат, колибе, амбари...).Ради се и замена клупа и столова за одмор посетилаца у комплексу Музеја.

Кућа

Кућа

Кућа

Кућа

 

Вајат

Кућа и вајат

Вајат

Амбари

Колибе