Skip to main content
Инфо / Стари занати / Посебни програми

Радионице о народном градитељству

у току септембра су одржане Радионице о народном градитељству. 

Један од најпримитивнијих и најстаријих склоништа у којима су људи живели насељавајући Стари Влах почетком 19. века биле су кулаче. Ове примитивне грађевине нису трајног карактера и морају се обнављати. Објекат-кулача у Музеју на отвореном ,,Старо село" је реконструисана и препокривена новом бујади, који се користи као покривач на оваквим објектима.

Традиционалном техником оплитања обнављене су старе и дотрајале ограде, израћене од багремових дирека и јасеновог прућа.

Радионице је организовао Александар Тодоровић, конзерватор и рестауратор