Skip to main content
Датум:
-
Обичаји

У циљу оживљавања сталне музејске поставке, у Музеју на отвореном „Старо село“ Сирогојно, у току је програм који представља традиционалан начин живљења а у оквиру којег се припрема вуна, гребена, преде и препреда, плете, тка, кувају јела на огњишту... Програмом не само да је оживљена стална музејска постававка, која потиче с краја XIX века, већ су посетиоци анимирани на најбољи могући начин узели учешћа у овим активностима. У прилици су, не само да виде традиционалан начин привређивања домаћица у својим домаћинствима већ и да пробају да преду, гребенају вуну, плету, ткају, окусе традиционална јела као што су јуфке, пасуљ и купус, спремана у земљаним лонцима и на отвореном огњишту. Програм траје до половине септембра текуће године.