Skip to main content
Датум:
-
Посебни програми

 

Током целе календарске године у Музеју се организује оживљавање старих женских занимања: гребењања, предења, препредања вуне, сновања, ткања, плетења и веза карактеристичног за село Сирогојно. Посетиоци су такође у прилици да присуствују припремању традиционалних и обредних јела у главној музејској кући на огљишту, у црепуљама и земљаним лонцима (варице, јуфке, цицваре, пите...) као и припремању сира и кајмака у млекару на традиционалан начин (од кувања млека у бакрачу на огњишту, до разливања у дрвене карлице, скидања кајмака, сирења и смештања у чаброве и чабриће).