Skip to main content
Посебни програми

НАРОДНА НОШЊА ЗЛАТИБОРА
ауторке Снежане Томић, етнолога, музејског саветника

Народна ношња златиборског краја до сада није била посебно истраживана. Више је проучавана шира ужичка област, те је то био један од разлога да се прикупи потребна грађа и напише рад о народној ношњи у ужој области, односно – у златиборском крају.
У раду је, на основу доступних података, представљен развој народне ношње у златиборским селима од средине XIX века до седамдесетих година XX века, када се она практично губи, са освртом на њено порекло, промене у кроју, материјалу, начину украшавања, потом сличности и разлике у односу на суседне области, као и поступак њене израде. У посебном одељку дате су смернице за њену реконструкцију и примену у сценском представљању, што омогућава њено даље трајање, али у другачијем контексту.
У временском периоду који је обухваћен овим радом – од половине XIX века до седамдесетих година ХХ века, може се, на основу релевантне грађе, пратити народна ношња у златиборским селима кроз варијанте настале под утицајем различитих фактора. Најстарију варијанту народне ношње испитиваног простора представља варијанта карактеристична за динарски тип ношње. Затим следе варијанте настале под утицајем шумадијске ношње и у измењеним условима живота током и између великих  ратова. У периоду после Другог светског рата, који се одликује великим економским, друштвеним и културним променама, све је већи утицај савременог одевања, чији је стил у потпуности прихваћен и у одевању сеоског становништва.