Skip to main content

Музеји на отвореном: Нечујни гласови МЕЂУНАРОДНИ ЗБОРНИК 2015

Музеј на отвореном „Старо село“ у Сирогојну с поносом представља четврти броj Међународног зборника „Музеји на отвореном“ за 2015 годину, настављајући тако успешну међународну сарадњу са сродним институцијама из целог света. Тема на коју је одговорило 10 аутора била је изазовна и провокативна област музеологије и музејске праксе. Кроз радове у „Нечујним гласовима“ аутори су расветлили неколико домена: питање музеја на отвореном изван европског контекста, репрезентације и интерпретације које се баве укључивањем маргинаизованих група  и идеја и пракси и коцепата  које уводе нове перспективе и идеје у област културног наслеђа уопште.  У Зборнику 2015 представили су се самостално или у кооперацији учесници из Аустралије/Кине, Канаде, Данске, Немачке, Јапана, Јапана/Грузије, Норвешке, Србије, Велике Британије и Сједињених Америчких Држава.