Skip to main content
Датум:
Посебни програми

Музеји и фотографије

Фотографија је ликовни извор документарниx и уметничких карактеристика, који, за разлику од осталих креативних форми искључиво стваралачке перцепције, представља објективније осликавање људи, предела, грађевина.  Фотографије у музејима су природан и незаменљив медиј у свим слојевима музејске делатности. Подједнако су важни као: музејски предмет (уметничка форма), документарна фотографија сведок рада установе или као визуелно представљање света око нас у публикацијама и презентацијама.
Представљамо вам три фотографије из истог угла настале у различитом времену и техници. 
1.    Зима у Старом селу, фото Петар Оторанов, Уметничка збирка инв.бр.437, крај ХХ века, црно-бела фотографија
2.    Зима у Старом селу, Фото-документација Музеја, крај ХХ века, колор негатив  у дигиталном формату 
3.    Зима у Старом селу, фото-документација Музеја 2010. година, дигитална фотографија