Skip to main content
Датум:
-
Колонија конзерватора / Посебни програми

У Музеју на отвореном „Старо село“ Сирогојно, ће се у периоду од 23. до 26. маја 2022. године, уз помоћ Министарства културе и информисања Републике Србије, одржати међународни стручно-научни скуп: Међународна колонија конзерватора, рестауратора и музејских радника.
Овај вишедневни стручно-научни скуп представља место стручног усавршавања и повезивања не само конзерватора и рестауратора већ свих оних који се баве заштитом и очувањем културног наслеђа било које врсте, на било који законом прописан начин и уз било колики, и најмањи, удео у томе.

Колонија је основана са циљем проширивања и стицања нових сазнања из области конзервације и рестаурације, чувања, депоновања, излагања, публиковања и свега онога што се односи на материјалну и нематеријалну културну баштину. Овим окупљањем долази до остваривања сарадње и повезивања не само појединаца већ и институција, како међусобно тако и са лабораторијама, научним радницима у културном наслеђу и друго.
Колонија се бави едукацијом и образовно васпитним радом кроз остварену сарадњу са средњим школама и факултетима који школују будуће конзерваторе, рестаураторе, археологе, историчаре уметности, етнологе и све оне професије које имају било каквих додирних тачака са музеолошком делатношћу. Све споменуто се остварује кроз предавања и радионице.

Акценат смо ставили на размену искустава јер их сматрамо најдрагоценијим када је у питању пракса, на проверу и употребу нових конзерваторско-рестаураторских материјала и поступака као и на мултидисциплинарност везано за све већ споменуте професије.