Skip to main content
Датум:
Посебни програми

  На конференцији и сајму рукотворина старих заната и предузетништва жена у Републици Српској учествују представници Музеја на отвореном ,,Старо село" Сирогојно, Светлана Ћалдовић-Шијаковић, директор и Александар Тодоровић, конзерватор.

Конференција обухвата више панела из области: Очувања културе, традиције и старих заната, предузетништва и улоге привредних комора у предузетништву жена у Републици Србији и Републици Српској.