Skip to main content
Инфо / Изложбе / Стари занати

Путем изложбе Наслеђе за будућност и ревитализација традицијских вештина,  видео материјала и публикације која чини њен пратећи део, ауторка Снежана Томић, етнолог, музејски саветник Музеја на отвореном ,,Старо село” у Сирогојну, на основу грађе прикупљене током теренских истраживања и искуства стеченог у сарадњи са локалним заједницама, презентује и промовише традицију знања и вештина,  културно наслеђе које представља основу за развој локалних заједница и јачање локалног иднетитета.  
Изложба Наслеђе за будућност и ревитализација традицијских вештина, посвећена је занатлијама, носиоцима знања и вештина са подручја Златиборског округа, али и шире, који своја умећа примењују у ручној изради и данас тражених, традиционалних производа. Сачуване занатске вештине су ,,живо” наслеђе, и као такве део су нематеријалног културног наслеђа. У већем броју случајева заједнице у којима се оне практикују препознају их као обележје културног идентитета са локалним особеностима и представљају културна добра уписана у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа, док је вештина израде лончарских производа на ручном колу у селу Злакуса уврштена на UNESCO Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства.