Skip to main content
Exhibition / Special programs

"Heritage on the Shelf" (In Serbian, the word baština (heritage), when broken into syllables, can be seen as three separate words baš – exactly, ti – you, na - on – Exactly-You-On-(the) -Shelf) is an exhibition set up on 18 May, on the occasion of International Museum Day.
Senior curators of the Open Air Museum "Old Village" in Sirogojno, PhD Bojana Bogdanović and PhD Nikola Krstović, developed and realized a "showcase exhibition" in the Museum Shop - "Artefacts on anti-action" as well as an exhibition in the Second household Main house of the permanent exhibition through scenographic building of the character of a "professional amateur" adjusting contexts of the past to her own taste.
How to "sell" history and identity, and how to "buy" the past? Visit the exhibition during the summer months and suggest your answers.

Виши кустос, др Бојана Богдановић, уживљава се у психологију карактера који без знања, кредибилитета и етичке одговорности прилагођава себи прошлост...

Главна кућа Другог домаћинства постаје полигон за преиспитивање вредновања наслеђа у савременом контексту и улоге општег мнења у креирању вредности...

Ка "новом кутку", идеализованом утопијском месту у географији и хронологији...

Биографије предмета, заната и занимања, оригинала и копија, инвентарни бројеви и материјални оквири...

"Анти- акција"... Колико је ресурса истрошило друштво да би инвентарни број 1894 из етографске збирке био музеализован 23 године? А колико је добило назад?.