Skip to main content
Стари занати

Радионица ,,Злакуско лончарство“

Израда на ручном витлу лончарских производа, неглеђосаних керамичких посуда намењених термичкој обради хране, традиционална занатска вештина развијена у селу Злакуса, у околини Ужица, у западној Србији  постала је део светске културне баштине уписом на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства, децембра 2020. године.

Захваљујући постојању природних сировина, очувању технике израде и значајној употреби производа  примењује се у селу Злакуса више од три столећа. Израда керамичких посуда на ручном колу техником зидања традиционално се преноси са оца на сина, али и на друге појединце локалне заједнице. Посуде израђене на овај начин заједница препознаје као обележје локалног идентитета. Њихова израда и продаја важан је део друштвеног и економског живота заједнице.

Радионице се организују у сарадњи са носиоцима ових знања и вештина – лончарима из Злакусе са циљем промовисања и едукације посетилаца и циљних група о занатској вештитни која је део светског културног наслеђа.

 

организатор радионице

Снежана Томић, етнолог, музејски саветник