Skip to main content
Реализовани програми

Међу дрвеним брвнарама издваја се мања грађевина, ВАЈАТ СКРИВНИЦА, чији кров је прекривен сламом. За израду кровних покривача користи се слама од ражи која се ручно и посебно обрађује за покривку. Како је у питању материјал који је склон пропадању, претходна дотрајала слама је овог септембра замењена новом.

Вајат Скривница, саграђен 1901. године у селу Жељине, је део поставке Музеја на отвореном ,,Старо село'' у Сирогојну и заштићено непокретно културно добро. У простору вајата је уграђенa нека врста дуплог зида - скривница за жито, па одатле потиче и назив за овај изузетан објекат.

 ТРАП- остава у којој се током зиме чува поврће, гради се укопавањем у земљу и има једноставан купаст кров од папрати. Пожељно је сваке године додати нови слој папрати како би зимница у трапу била што боље заштићена.