Skip to main content
Датум:
Обичаји

На овај празник, који се у српској православној цркви празнује тек од 1892. године и који је посвећен старом словенском божанству Виду, из музејских објеката биће изнети сви текстилни предмети (ћилими, губери, ирами, итд.) и стављени на ленку и прозоре стамбених објеката у окућници.