Вашар старих заната и занимања

Понедељак, 15 Август, 2011 (Целодневни) до Петак, 19 Август, 2011 (Целодневни)

Вашар старих заната и занимања од 15. до 19. августа 2011. године, од 10 до 17 часова

Поред излагања и продаје производа, занатлије ће посетиоцима представити и традиционалне занатске вештине.

Циљ манифестације Вашар старих заната и занимања је да се кроз презентацију да допринос очувању, развоју, a посебно вредновању занатских вештина и умећа које представљају део нематеријалног културног наслеђа присутног на овој територији који представља велики потенцијал одрживог развоја регије, да се обезебеди доступност културних вредности грађанима, да се допринесе популаризацији и промоцији нематеријалног културног наслеђа.

Пратећи програм вашара:

Понедељак, 15. август 2011. год, 10-17 часова
Демонстрација традиционалног начина израде занатских производа
(поред демонстрација у качарској, ковачкој, грнчарској, могу се видети: израда чутура и чанкова, столица, израда корпи од лесковог и врбовог прућа, обликовање и печење грнчарије на отвореној ватри, израда бучука, брезових метли, израда опанака, лицидера, колача од шљива, ткање, плетење, вез)

Уторак, 16. август 2011. год, 12-16 часова
Припремање хране на традиционалан начин и дегустација златиборских специјалитета (припремање пасуља и купуса у земљаном лонцу, пите савијаче у црепуљи, качамака у бакрачу, дегустација млечних и сухомеснатих производа, колача од шљива)

Среда, 17. август 2011. год, 12-14 часова
Ревија џемпера и народних ношњи (џемпери Sirogojno CO, реконструкције и оригинали народних ношњи Србије)

Четвртак, 18. август 2011. год, 12-17 часова
Радионица - Научите да плетете (едукатори радионице - златиборске плетиље)

Петак, 19. август 2011. год, 12-13 часова
Ревија филмова о старим занатима