Обичаји

Божић  Ивањдан

Реконструкцијом обичаја током целе календарске године приказује се начин на који је становништво овога краја обележавало велике верске и народне празнике. Из њих се може видети слојевитост народног веровања, односно испреплетаност хришћанских и паганских елемената која прожима свакодневницу српског сељака. У Музеју се реконструишу обичаји везани за Божић (7. јануар), Ускрс (покретан празник), Спасовдан (покретан празник), Видовдан (28. јун), Ивањдан (7. јул) и Петровдан (12. јул).

Покретни жбун и прича о лековитом биљу  Свадба

Оживљавање сталне музејске поставке 01/08/2017 - 10:00 до 15/09/2017 - 10:00 Обичаји
Реконструкција обичаја везаних за Петровдан 12/07/2017 (Целодневни) Обичаји
Ивањданска чајанка 07/07/2017 (Целодневни) Обичаји
Реконструкција обичаја везаних за Видовдан 28/06/2017 (Целодневни) Обичаји
Реконструкција обичаја везаних за Спасовдан 25/05/2017 (Целодневни) Обичаји

Pages