Свет музике

Свет музике  Свет музике
Са циљем да се сачувано, богато културно наслеђе из области извођачких уметности представи јавности, у Музеју се од 2011. године организује се Фестивал Свет музике. Концертима изворних певачких група, музичких група које изводе рану средњовековну музику, као и афирмисаних извођача чија се музика заснива на традицији, пред публиком се отвара свет различите музике.
Свет музике  Свет музике


Успешно реализован седми музички фестивал "Сввет музике" Свет музике
Седми фестивал "Свет музике" 12/08/2017 - 13:00 до 13/08/2017 - 15:00 Свет музике
Фестивал „Свет музике“ 12/08/2017 - 12:00 до 13/08/2017 - 15:00 Свет музике
ШЕСТИ ФЕСТИВАЛ „СВЕТ МУЗИКЕ“ 13/08/2016 - 13:00 до 14/08/2016 - 15:00 Свет музике
Шести музички фестивал „Свет музике“ 13/08/2016 - 13:00 до 14/08/2016 - 13:00 Свет музике

Pages