Администрација

11 Извештај о раду - 2019.година
Остала документа
19/05/2020
Додатаквеличина
Microsoft Office document icon Извештај217 KB
File Финансијски извештај23.86 KB
12 Мере ради сузбијања појаве и ширења заразне болести COVID-19
Остала документа
18/03/2020
Додатаквеличина
PDF icon Мере ради сузбијања појаве и ширења заразне болести COVID-19102.86 KB
13 ЈНМВ бр 1/2020 Набавка електричне енергије
Јавне набавке
25/02/2020
Додатаквеличина
Microsoft Office document icon Позив за подношење понуда ЈНМВ бр1/202061.5 KB
File Конкурсна документација208.59 KB
Microsoft Office document icon Одлука о додели Уговора ЈНМВ бр.136 KB
Microsoft Office document icon Обавештење о закљученом Уговору ЈНМВ бр.1 - набавка електричне енергије37 KB
14 План и програм рада Музеја за 2020.годину
Остала документа
05/02/2020
Додатаквеличина
Microsoft Office document icon План и програм рада Музеја за 2020.годину63.5 KB
File Попуњен формулар98.57 KB
PDF icon Финансијски план1.1 MB
15 ЈНМВ бр 5 Услуге припреме за штампу и штампање Монографије
Јавне набавке
20/11/2019
Додатаквеличина
Microsoft Office document icon Позив за подношење понуда60.5 KB
Microsoft Office document icon Конкурсна документација236 KB
Microsoft Office document icon Одлука о додели уговора38.5 KB
Microsoft Office document icon Обавештење о закљученом уговору37 KB
16 ЈНМВ бр 4 Радови-капитално одржавање објеката, хитни конзерваторски радови на објекту бр 37и
Јавне набавке
15/11/2019
Додатаквеличина
Microsoft Office document icon Позив за подношење понуда ЈНМВ бр 4/201961.5 KB
File Конкурсна документација 248.06 KB
Microsoft Office document icon Измена дела конкурсне документацја37 KB
Microsoft Office document icon Предмер54.5 KB
Microsoft Office document icon Коригован предмер54 KB
Microsoft Office document icon Измена дела конкурсне документације 236.5 KB
Microsoft Office document icon Предмер54.5 KB
Microsoft Office document icon Коригован предмер54 KB
Microsoft Office document icon Одлука о додели уговора197 KB
Microsoft Office document icon Обавештење о закљученом уговору34.5 KB
17 ЗАВРШНИ -2018.ГОДИНА
Остала документа
17/10/2019
Додатаквеличина
PDF icon 1.pdf1.64 MB
PDF icon 2.pdf1.55 MB
PDF icon 3.pdf1.63 MB
PDF icon 4.pdf1.57 MB
PDF icon 5.pdf1.62 MB
PDF icon 6.pdf1.57 MB
Office spreadsheet icon 18-0010_zavrsni_04908_0.xls4.9 MB
Office spreadsheet icon 18-0014_zavrsni_04908_0.xls4.9 MB
Office spreadsheet icon 18-b.stanja_zavrsni_04908_0.xls4.9 MB
PDF icon obrazlozenje.pdf1.56 MB
18 Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
Јавне набавке
16/09/2019
Додатаквеличина
Microsoft Office document icon Правилник ЈН193.5 KB
19 ЈНМВ број 3/2019 Санациони радови на крововима објеката
Јавне набавке
21/03/2019
Додатаквеличина
Microsoft Office document icon Позив за подношење понуда ЈНМВ 3/201963.5 KB
File Конкурсна документација ЈНМВ 3/2019138.5 KB
Microsoft Office document icon Одлука о додели Уговора ЈНМВ 3/201951 KB
Microsoft Office document icon Обавештење о закљученом Уговору ЈНМВ 3/201946.5 KB
20 ЈНМВ број 02/2019 Услуге посредовања у ангажовању сарадника на реализацији програма Музеја
Јавне набавке
21/03/2019
Додатаквеличина
File Позив за подношење понуда ЈНМВ 02/201922.15 KB
File Конкурсна документација ЈНМВ 02/2019215.51 KB
Microsoft Office document icon Одлука о обустави поступка ЈНМВ 2/201942 KB

Pages