Вашар баштине (Herity Fair)

Уторак, 30 Новембар, 2010 (Целодневни) до Четвртак, 2 Децембар, 2010 (Целодневни)

Уводни семинар Вашар баштине (Herity Fair)
30. новембра до 2. децембра 2010.године.

Вашар баштине представља игру речи (Вашар Баштине - Таштине, Herity - Vanitu Fair) којом се испитује однос музејских институција, друштвених група и појединаца према сопственом културном наслеђу, односно према вредностима које оно има у једној заједници и њеном културном миљеу. Вашар баштине је трогодишњи пројекат који се реализује на територији југозападне Србије, односно у центрима Краљево, Чачак, Горњи Милановац, Пријепоље, Ужице, Нови Пазар, уз могућност остваривања додатне сарадње са осталим "спољним" сарадницима (централна Србија, Бока Которска, Херцеговина, Дубровник)....

Циљ пројекта је повезивање свих оних који су заинтересовани за промоцију културног наслеђа и културе уопште. У периоду 2011-2013 реализоваће се три потпројекта: 1. Моја лична баштина у циљу промовисања идеје личног сећања, стварања персоналнијег и емотивног односа према наслеђу, 2. Баштина на бициклу чији је циљ олакшавање мобилности предмета и идеја, промовисање веза и спојева међу културним посланицима и институцијама и 3. Баштина на рафу чији је циљ критичко вредновање препознатог наслеђа и његово адекватно пласирање на културно и туристичко тржиште.

Вашар баштине замишљен је као интерактивни модул, форум у којем демократичнији осврт на наслеђе игра пресудну улогу у препознавању културних и историјских процеса и идентитета, а универзални простор преко кога се директно одвијају дијалози је www.vasarbastine.com

Аутори пројекта су докторанти на Катедри за музеологију и херитологију, а уводни семинар Вашаре баштине се реализује у сарадњи са Центром за Музеологију и херитологију Филозофског факултета у Београду и Музеја на отвореном "Старо село" у Сирогојну.

Подршку реализацији пружили су Министарство културе РС, Музеј "Старо село" у Сирогојну и Радионица Круг, Златибор.