Стари занати

Ткање  Корпарство

Ревитализацијом старих заната презентује се стара, готово заборављена техника израде предмета од дрвета, метала, глине итд. У Музеју су кроз радионице приказана три мушка производна заната (качарски, ковачки и грнчарски), а посетиоци имају прилику да упознају комплетан поступак занатске израде ових традиционалних производа.

Кројачки занат  Грнчарски занат

Летња школа "Мода у социјализму: Пример ручне трикотаже Сирогојно" 06/07/2008 (Целодневни) до 13/07/2008 (Целодневни) Реализовани програми, Стари занати
Свирала и глас Летња позорница, Реализовани програми, Стари занати
Летња школа "Мода у социјализму: пример ручне трикотаже" Сирогојно 01/07/2007 (Целодневни) до 08/07/2007 (Целодневни) Реализовани програми, Стари занати

Pages