Представљамо уметнике и радове пројекта Fontiers in Retreat

Петак, 26 Септембар, 2014 (Целодневни) до Недеља, 5 Октобар, 2014 (Целодневни)

Мирко Николић, Counting live stocks, FRONTIERS IN RETREAT
 

Counting living stock, dokumentacija performansa

Екологија се може схватити као размишљања о томе где су границе између човека и осталих створења, то јест како се дефинише шта је “природа”, или, другим речима, оно што лежи изван “друштва”. Идеја о два света је сваким даном мање одржива зато што је људско деловање присутно у готово сваком делу онога што се назива “природом”, док је оно што се сматра “не-људским” циркулише кроз све поре друштва и тела. Моји скорији пројекти се баве проблемом економије која у многим случајевима прави јасан рез између “друштвених” и “природних” процеса, и тиме маргинализује и подређује ове друге. Ако се узме да људски и нељудски фактори не делују независно једни од других, можда постоје неки други облици “сарадње” међу њима.

Фронтиерс ин ретреат представља фасцинантан облик истраживања места која се сматрају “удаљеним”, “руралним” или “природним”. У доба планетарно простране економије ова гранична места су заправо простори на којима се људска активност најуже преплиће са нељудским чиниоцима. При томе не мислим да су то неопходно места “идиличне” коегзистенције људи и не-људи, напротив она могу бити поља доминације и експлоатације човека над другима. Са друге стране, због интензитета блискости и сусрета са другима, на маргинама се данас одигравају централна питања данашњих “друштва”, на њиме се праве нови облици заједничког живота. У том смислу, ова “удаљена” места заправо говоре о нашим најближим проблемима.

Mirko Nikolic

У Counting live stocks, бројеви су схваћени као инструмент којим се људи опходе према околини. Језик бројева околину претвара у количине и припрема је за моделирање и трансформацију по нашим мерама. Интерес овог рада је да ли је могуће користити бројеве на “еколошки” начин, зарад креирања друштвено-економских процеса другачијих брзина и близина.
Мирко Николић је тренутно на студијама из уметности и медија на Универзитету Wестминстер у Лондону са пројектом “Равна екологија: еколошке перформативне праксе у ‘више-него-људском’”. Његова пракса се заснива на комбинацији медија, у последње време, са акцентом на перформанс, јавни простор и интернет. Последња самостална изложба је All that is air melts into city (Arebute Gallery, Лондон).

All that is air melts into city (city 240), dokumentacija performansa