Jул 2008. Воденице

Воденице су одувек привлачиле пажњу, удаљене од свакодневних токова, скривене шумом у кланцима брзих планинских потока и река. Од када је снага воде одменила човека и поштедела напора да руком окреће жрвањ како би трвењем камена о камен уситнио зрневље, из воденице вековима долази хлеб и живот долази.
Када је човек својим изумом и снагу воде заменио, воденице су утонуле у заслужени мир.
Већ деценијама оне тихо старе, повијене под дрвећем које их надраста и корењем које кроз њих ураста мрсећи вечно похрањене тајне.