ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ВЕКА

Понедељак, 19 Септембар, 2016 (Целодневни)

Живећи обичан свакодневни живот, људи стварају свој идентитет, историју, и обликују културу по којој се препознају. Изложба Дневник једног века кроз документарне фотографије и кратку форму наратива (изводи из дневника сеоског учитеља) приказује сегменте личних, али и јавних друштвених догађаја и околности, у животу једне породице у планинском селу западне Србије током 20. века.  Из угла „приватног наратива“ посматарали смо не само приватну историју, већ и велике историјске догађаје, различите идеолошке оквире, привређивање, културу становања, одевање, веровања, ритуале и обичаје. Управо из тог разлога дневник се наметнуо као форма којом је могуће испричати све сегменте у животу појединца, a истовремено приказати и културни контекст у коме се догађаји одвијају. У Србији, као и у читавој Европи, 20. век представља згуснуто историјско време, које са дубоко укорењеним традицијским оквиром из претходног века, али и са бројним процесима који су настајали и нестајали, најбоље приказује промене у људском животу.
Инспирацију за лик наратора дугујемо др Раду Познановићу (1924-2014) који је прво као сеоски учитељ, а затим као етнолог дао велики допринос у проучавању и интерпретирању нашег културног наслеђа.
Аутори изложбе су мр Јелена Тоскић и др Никола Крстовић.